Logo
Qo`shdi:555555
Qo`shildi: 12 Fevral 2019 23:23:34
Tomonlarining uzunliklari 9;8 va5 ga teng uchburchakning katta balandligini toping
Qo`shdi:555555
Qo`shildi: 12 Fevral 2019 23:20:06
sinus iqs kvadratning boshlang'ich funksiyasini toping
Qo`shdi:
Qo`shildi: 07 Iyul 2018 13:07:26
modul so`zining ma`nosi
Qo`shdi:
Qo`shildi: 04 Mart 2018 18:30:07
1kg yangi uzilgan nokdan 16% quritilgan nok olinadi 48kg quritilgan nok olish uchun qanch kg yangi uzilgan nok kerak
Qo`shdi:
Qo`shildi: 24 Dekabr 2017 18:02:59
(1/n 1) (1/n 2) (1/n 3) .... (1/2n) katta yoki teng 1/2 tengsizlikni isbotlang.
Qo`shdi:
Qo`shildi: 24 Dekabr 2017 17:57:51
(1+x+x^2)(1+x+x^2+...+x^10)=(1+x+x^2+...+x^6)^2 tenglamani yeching.
Qo`shdi:
Qo`shildi: 24 Dekabr 2017 17:53:32
1/2!+2/3!+3/4!+....+n/(n+1)! qanday yo'l bilan ishlaniladi?
Qo`shdi:
Qo`shildi: 19 Dekabr 2017 17:50:52
Fizikaga kim qachon asos solgan?
Qo`shdi:
Qo`shildi: 14 Dekabr 2017 12:49:32
cos^x+6sin^x=4a^-2 ni hisoblang
Qo`shdi:
Qo`shildi: 04 Dekabr 2017 14:19:23
f(x)=1/(x+2)(x^2+2x)^1/2 F(x)=?
Sahifalar:
1 2 3 4 5 6
Bosh sahifa
©2013-2019 Bilimdon
Fine words and an insinuating appearance are seldom associated with true virtue
Confucius