Logo
Qo`shdi:Nike Air
Qo`shildi: 06 Iyul 2019 01:35:28
Trapetsiyaning yon tomoni va kichik asosi õzaro tenng va katta asosdan 2 marta kichik. Agar trapetsiyaning diaganali 15 keyingi yon tomoni 8 bõlsa trapetsiya yuzi qanday bõladi?
Qo`shdi:555555
Qo`shildi: 12 Fevral 2019 23:23:34
Tomonlarining uzunliklari 9;8 va5 ga teng uchburchakning katta balandligini toping
Qo`shdi:555555
Qo`shildi: 12 Fevral 2019 23:20:06
sinus iqs kvadratning boshlang'ich funksiyasini toping
Qo`shdi:
Qo`shildi: 07 Iyul 2018 13:07:26
modul so`zining ma`nosi
Qo`shdi:
Qo`shildi: 04 Mart 2018 18:30:07
1kg yangi uzilgan nokdan 16% quritilgan nok olinadi 48kg quritilgan nok olish uchun qanch kg yangi uzilgan nok kerak
Qo`shdi:
Qo`shildi: 24 Dekabr 2017 18:02:59
(1/n 1) (1/n 2) (1/n 3) .... (1/2n) katta yoki teng 1/2 tengsizlikni isbotlang.
Qo`shdi:
Qo`shildi: 24 Dekabr 2017 17:57:51
(1+x+x^2)(1+x+x^2+...+x^10)=(1+x+x^2+...+x^6)^2 tenglamani yeching.
Qo`shdi:
Qo`shildi: 24 Dekabr 2017 17:53:32
1/2!+2/3!+3/4!+....+n/(n+1)! qanday yo'l bilan ishlaniladi?
Qo`shdi:
Qo`shildi: 19 Dekabr 2017 17:50:52
Fizikaga kim qachon asos solgan?
Qo`shdi:
Qo`shildi: 14 Dekabr 2017 12:49:32
cos^x+6sin^x=4a^-2 ni hisoblang
Sahifalar:
1 2 3 4 5 6
Bosh sahifa
©2013-2019 Bilimdon
There are two kinds of failures: those who thought and never did, and those who did and never thought.
Laurence J. Peter