Logo
Qo`shdi:555555
Qo`shildi: 12 Fevral 2019 23:23:34
Tomonlarining uzunliklari 9;8 va5 ga teng uchburchakning katta balandligini toping
Qo`shdi:555555
Qo`shildi: 12 Fevral 2019 23:20:06
sinus iqs kvadratning boshlang'ich funksiyasini toping
Qo`shdi:75-00493307
Qo`shildi: 07 Iyul 2018 13:07:26
modul so`zining ma`nosi
Qo`shdi:197600
Qo`shildi: 04 Mart 2018 18:30:07
1kg yangi uzilgan nokdan 16% quritilgan nok olinadi 48kg quritilgan nok olish uchun qanch kg yangi uzilgan nok kerak
Qo`shdi:20202
Qo`shildi: 24 Dekabr 2017 18:02:59
(1/n 1) (1/n 2) (1/n 3) .... (1/2n) katta yoki teng 1/2 tengsizlikni isbotlang.
Qo`shdi:20202
Qo`shildi: 24 Dekabr 2017 17:57:51
(1+x+x^2)(1+x+x^2+...+x^10)=(1+x+x^2+...+x^6)^2 tenglamani yeching.
Qo`shdi:20202
Qo`shildi: 24 Dekabr 2017 17:53:32
1/2!+2/3!+3/4!+....+n/(n+1)! qanday yo'l bilan ishlaniladi?
Qo`shdi:20202
Qo`shildi: 19 Dekabr 2017 17:50:52
Fizikaga kim qachon asos solgan?
Qo`shdi:
Qo`shildi: 14 Dekabr 2017 12:49:32
cos^x+6sin^x=4a^-2 ni hisoblang
Qo`shdi:
Qo`shildi: 04 Dekabr 2017 14:19:23
f(x)=1/(x+2)(x^2+2x)^1/2 F(x)=?
Sahifalar:
1 2 3 4 5 6
Bosh sahifa
©2013-2019 Bilimdon
A dream is your creative vision for your life in the future. You must break out of your current comfort zone and become comfortable with the unfamiliar and the unknown.
Denis Waitley