Logo
Qo`shdi:Maktab
Qo`shildi: 21 Aprel 2019 16:46:53
Eng og'ir metalar qaysilar?
Qo`shdi:Umida
Qo`shildi: 20 Fevral 2019 12:03:17
Ozonni kim kashf etgan?
Qo`shdi:Umida
Qo`shildi: 20 Fevral 2019 12:02:53
Diffuziya tezligi eng katta bo`lgan gaz?
Qo`shdi:midik
Qo`shildi: 21 Oktabr 2018 15:39:28
Kislorod ozonlashtirilganda hajmi 8 ml ga kamaydi. Qancha hajm kislorod ozonga aylangan va qancha hajm ozon hosil bo'lgan?
Qo`shdi:
Qo`shildi: 17 Iyul 2018 18:12:04
Nairit s nima
Qo`shdi:
Qo`shildi: 17 Iyul 2018 18:11:23
Gameopolarga misol
Qo`shdi:
Qo`shildi: 17 Iyul 2018 18:09:42
Korpuskula bu-
Qo`shdi:
Qo`shildi: 17 Iyul 2018 18:08:39
Noaniqlik prinsipi kimga tegishli
Qo`shdi:
Qo`shildi: 17 Iyul 2018 18:06:59
Bekman reaksiyasi bu-
Qo`shdi:
Qo`shildi: 15 Iyun 2018 11:36:50
Temir yetishmovchiligidan insonlarda kamqonlik hayvonlarda esa .... kasalligi kelib chiqadi
Sahifalar:
1 2 3 4
Bosh sahifa
©2013-2019 Bilimdon
We make our own fortunes and we call them fate.
Benjamin Disraeli