Logo
Qo`shdi:
Qo`shildi: 10 May 2018 23:42:06
Termit nimalarning aralashmasi?
Qo`shdi:
Qo`shildi: 10 May 2018 17:28:07
27 ml suvga 160gr SO3 eritilsa, hosilb bo'lgan eritmani molyalligini toping.
Qo`shdi:
Qo`shildi: 02 May 2018 22:41:53
Termik kreking natijasida hosil buladigan 2.4g tuyingan uglevodorodning eng kichik vakili quyosh nuri tasirida galogen qatorining qaytaruvchilik xossasi ortib borish tartibida 2-bulgan galogen bn tasirlashdi hosil bulgan qattiq moddaning galogen bn bevosita tasirlashishidan hosil bulgan birikma massasini toping???
Qo`shdi:STRELOK
Qo`shildi: 27 Aprel 2018 23:26:13
NaCI ga qaysi modda ta'sir ettirib mus II oksidi nitrat tuzlarini hosil qilamiz? formulasi?
Qo`shdi:
Qo`shildi: 27 Aprel 2018 13:20:02
Karbamid smolani manomerlari? karbamid smola nima maqsadda ishlatiladi?
Qo`shdi:STRELOK
Qo`shildi: 24 Aprel 2018 15:51:39
eng qadimiy oddiy modda
Qo`shdi:Yusufbek
Qo`shildi: 16 Aprel 2018 20:06:33
KOH ning 0.8 M 400 ml eritmasiga 1,92g ishqor qo'shilganda pH=14 bo'lgan eritma xosil bo'ldi.Ishqorni toping.(a=100%,hajm o'zgarishi xisobga olinmasin)
Qo`shdi:
Qo`shildi: 06 Aprel 2018 10:53:19
11,6% li 200 g natriy fenolyat eritmasi orqali mo'l miqdorda CO2 o'tkazildi. Hosil bo'lgan eritmadagi natriyli tuz massa ulushini% aniqlang.
Qo`shdi:
Qo`shildi: 31 Mart 2018 00:28:54
Kalsiy karbid va kalsiy karbonat ar-masida 1.81*10 24 tadan kalsiy va kislorod atomi bor wu ar-maning massasini toping
Qo`shdi:
Qo`shildi: 25 Mart 2018 10:40:54
Oktan va nonanni izomeri kerak 15 tadan kim yordam bera oladi
Sahifalar:
1 2 3 4
Bosh sahifa
©2013-2019 Bilimdon
Strong beliefs win strong men, and then make them stronger.
Richard Bach